Xử lý chất thải rắn là vỏ tràm

daibangxanh

Cây cổ thụ

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đốt hoặc bán để người ta làm chất đôt đi bạn :045:

Dự trữ tràm thường được ngậm dưới sông hoặc dọc theo bờ kênh, gây ô nhiễm nguồn nước,... mặt khác vỏ tràm bay tung té ngoài đường hay trôi nổi trên sông,... Nếu vỏ không được tập trung thu gom xử lý thì sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường....
 
scroll-topTop