Xử lý CTR công nghiệp thông thường: Bùn từ hệ thống thoát nước đô thị, CTR xà bần, rác thải xây dựng

duongvan193

Mầm xanh
Bài viết
19
Nơi ở
Việt Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn!
Mình đang làm về dự án xử lý Bùn từ hệ thống thoát nước đô thị, CTR xà bần, rác thải xây dựng.
Bạn nào có tài liệu hướng dẫn về xử lý các loại chất thải trên theo phương pháp chôn lấp và tái chế làm gạch block thi cho mình tham khảo với ạ.
Mình cảm ơn nhiều!
Mail của mình là: duongvan193@gmail.com
 
scroll-topTop