Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Xử lý độ màu trong quá trình tẩy màu của sản xuất đường

ThaiMT

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các anh/chị, có phương pháp nào xử lý được độ màu của quá trình tẩy màu của sản xuất đường mía không, 1 ngày phát sinh khoảng 20m3, các loại nước còn lại khoảng 400m3, nó gây độ màu nước ra cao quá, mà hiện tại hệ thống xlnt bên em đã thiết kế lâu rồi, không có bể keo tụ và fenton. Sơ đồ là:
hố gom nước thải -> bể lắng 1 -> bể điều hòa -> bể trung hòa -> bể thiếu khí -> bể hiếu khí -> bể lắng 2 -> hồ sinh học -> bể lọc chậm -> khử trùng -> ra Sông.
 
Top