Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải xử lý hóa lý trước khi vào bể sinh học

#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn cần thông tin gì ạ ? bên mình là nước thải chế biến tôm, nồng độ đầu vào TSS = 300 COD= 2500 BOD= 2000.
phải có công suất thì mời tính ra kích thước được chứ,hóa lý nước này thì bạn làm bể lắng kết hợp keo tụ tạo bông là ok. cty bạn chỉ sản xuất tôm ngoài ra ko sản xuất gì thêm đúng không.
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
phải có công suất thì mời tính ra kích thước được chứ,hóa lý nước này thì bạn làm bể lắng kết hợp keo tụ tạo bông là ok. cty bạn chỉ sản xuất tôm ngoài ra ko sản xuất gì thêm đúng không.
đúng rồi bạn . mình chỉ cần thông tin về hiệu quả xử lý của nó để làm phương án trình lãnh đạo thui hà.
 
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đúng rồi bạn . mình chỉ cần thông tin về hiệu quả xử lý của nó để làm phương án trình lãnh đạo thui hà.
khó nói lắm bạn, bạn phải làm thử nghiệm mới biết hiệu quả bào nhiêu. Mỗi nguồn nước có tính chất khác nhau, bạn thử làm thí nghiệm keo tụ lắng rồi test kết quả xét nghiệm coi thế hiệu quả thế nào. Mà hệ thống hiện nay chạy không đạt hay sao mà phải lắp thêm xử lý hóa lý.
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
khó nói lắm bạn, bạn phải làm thử nghiệm mới biết hiệu quả bào nhiêu. Mỗi nguồn nước có tính chất khác nhau, bạn thử làm thí nghiệm keo tụ lắng rồi test kết quả xét nghiệm coi thế hiệu quả thế nào. Mà hệ thống hiện nay chạy không đạt hay sao mà phải lắp thêm xử lý hóa lý.
k đạt bạn . do thiết kế các bể nhỏ quá mà nước nhiều . nên mình dùng hóa lý để giảm sốc tải nâng công suất
 
Top