Xử lý khí SO2 của lò gạch

hoaiancn28

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ai giup em Xử lý khí SO2 của lò gạch

đồ án:
khí thải của một lò gạch hoạt đông liên tục có các đặc trưng thải sau:
nhiêt độ: 119độ C
lưu lượng: 12,3Nm3/s( O độ C,1 atm)
Nồng độ SO2: 2219mg/Nm3
thiết kế HTXL SO2 cho lò này để đạt TCVN 5939:2005, cột B.
vì đây là lần đầu tiên em làm đồ án nên không có kinh nghiệm, anh chị nào giúp chỉ giúp em cách phân tích các thông số trên để lựa chọn ra cách xử lý chỉ em với!!!
em xin chân thành cảm ơn!!!:complaint:
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop