Xử lý khí thải CO2

setemen

Mầm xanh
Bài viết
14
Nơi ở
sdggwe
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khí thải ra trong quá trình sản xuất gì vậy em?
dạ thầy chỉ cho nồng độ CO2 ban đầu: 0,8% thôi ạ. Các thông số còn lại mình tự chọn. Đề bài là thiết kế hệ thống xử lý khí thải chứa CO2 và BỤI, nếu vậy thì e nên chọn khí thải của lò hơi đốt bằng than hay luyện kim cho phù hợp ạ ?
 
scroll-topTop