xử lý khí thải của nến.

taivnit

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tình hình là bên mình chỉ dùng than hoạt tính để hấp thụ mùi nến.nên khả năng vẫn còn mùi.mình muốn mọi người chỉ giáo cách xử lý để hạn chế nhỏ nhất mùi nến sáp.mô hình là quạt hút khí. khí đi qua các tầng than hoạt tính.và thải ra.chi phí than hoạt tính khá cao.bây giờ làm sao để hạn chế đến mức thấp nhất mùi nến sáp.nghĩ mãi mà ko ra các pác ah. xin mọi người giúp
 
scroll-topTop