xử lý khí thải lò hơi có CO và SO2

tre-xanh

Cây công nghiệp
Bài viết
155
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
shxanh727: Nguồn thải có Q=1447 kg dầu FO/h, thải ra có CO, SO2 vượt tiêu chuẩn xả thải, có biện pháp nào giải quyết nó không các bác?????

Nhà máy này sản xuất gì vậy bạn ?
Sao sử dụng nhiều dầu FO dữ vậy. Tới 1447kg/h vậy là 1 ngày xài tới 34.8 tấn F.O/ngày.
Kinh khủng :51:
Nếu biết mục đích sử dụng dầu F.O của nó để làm gì thì mới biết cách xử lí chứ. Bác nêu cụ thể hơn đi
 

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh

hoapc36

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn muốn biết thông tin rõ về xử lý khí thải có chứa SO2 và CO thì hãy tìm tài liệu: "Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI", Tập 3:Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại của tác giả TRẦN NGỌC TRẤN do nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật xuất bản. Tôi thấy nó rất hay và chắc sẽ đáp ứng cho bạn đủ các thông tin cần thiết!
 
scroll-topTop