Xử lý khí thải lò hơi đốt bằng trấu.

vuongminhc3

Cỏ 4 lá
Bài viết
68
Nơi ở
Bình dương
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mà ngành của bạn là sản xuất về cái gì vậy....có nhiều ngành như làm giấy vàng mã,...thì nó thu khói để sấy giấy lun,,,còn nếu ko có thì bắt buột công ty bạn phải có hệ thống xử lý khí thôi,nếu đốt bằng trấu thì phải qua nhiều công đoạn xử lý rồi. cyclon,dập nuoc,thap thap phụ. Hơi tốn kém đó
 

the812003

Mầm xanh
Bài viết
25
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đó là bạn chỉ muốn sử lý bụi. Còn có nói muốn sử lý SO2,NOx, va CO2, CO đâu. xử lý SO2, NOx và CO2 thi hấp thụ. Còn xử lý CO phải dùng xúc tác và hệ thống cho xử lý CO. Hiện nay mình có nghiên cứu chất xúc tác sử lý khí CO cho lo hơi và lò gạch rất hiệu quả. Vì là bí quyết của công ty nên ko nói tên chất xúc tác. Nếu ai cần mua thi đơn vị mình cung cấp cho
 
scroll-topTop