Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xử lý nước cấp

koscharin

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tui có đọc tham khảo 1 số đồ án về xl nước cấp. Trong đó phần tính lưu lượng thực, các tác giả thường nhân với hệ số nước dành cho tưới cây, sd cho các công trình công cộng, chữa cháy,...nhưng các hệ số này khác nhau ở mỗi đồ án do số lượng dân khác nhau. Tuy nhiên các tác giả lại không ghi rõ nguồn tham khảo các hệ số này, vậy các bạn cho tui hỏi những hệ số này có thể lấy từ đâu?
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tui có đọc tham khảo 1 số đồ án về xl nước cấp. Trong đó phần tính lưu lượng thực, các tác giả thường nhân với hệ số nước dành cho tưới cây, sd cho các công trình công cộng, chữa cháy,...nhưng các hệ số này khác nhau ở mỗi đồ án do số lượng dân khác nhau. Tuy nhiên các tác giả lại không ghi rõ nguồn tham khảo các hệ số này, vậy các bạn cho tui hỏi những hệ số này có thể lấy từ đâu?
TCXD 33 - 2006. Có trên diễn đàn đó pác
 
#4
Top