XỬ LÝ NƯỚC MƯA TRONG 20 PHÚT ĐẦU TRẬN MƯA

quangtungctn

Mầm xanh
Bài viết
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tại sao chỉ là 20 phút đầu, tùy theo cường độ mưa, loại mặt phủ, khu vực địa lý, mức độ ô nhiễm của không khí khu vực xảy ra mưa...... nói chung là nhiều yếu tố quyết định đến việc có phải xử lý nước mưa hay không....vv..

Theo mình biết thì hienẹ nay chưa có quy định nào yêu cầu phải xử lý nước mưa cả.
 
scroll-topTop