Xử lý nước sông, giếng, nước mặt thành nước sinh hoạt, nước uống

long.tran

Mầm 2 lá
Bài viết
38
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gửi các bạn một ít thông tin về công nghệ xử lý nước sông, nước giếng thành nước sinh hoạt, nước uống (công nghệ của Singapore)

http://www.mediafire.com/file/jl3yc3958p27u9r/12- Package Water Treatment System.pdf

http://www.mediafire.com/file/n88bv1mn1jfmtjw/11- Ultrafiltrarion System.pdf

http://www.mediafire.com/file/df1ojrs2qy2623l/9- Continuous Sand Filter.pdf

Tài liệu bằng tiếng Anh, các bạn chịu khó đọc nhé --> rèn luyện tiếng Anh luôn !!:005:
 
scroll-topTop