Xử lý nước thải 4&10-ZDHC/MRSL-BUREAU VERITAS

Michael

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
hcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một gói package gồm 4 bước cơ bản:
1. Imcoming water (test nước đầu vào)
2. Raw waste water (test nước trước xử lý với hóa chất)
3. Discharged waste water (test nước sau xử lý với hóa chất)
4. Sludge (test bùn)

ZDHC gateway fee: cổng thông tin upload.
==> please contact michael.pham@bureauveritas.com; HP: +84 989 225 085


Test parameters
2A. Alkylphenol (AP) and Alkylphenol Ethoxylates (APEOs): including all isomers
2B. Chlorobenzenes and Chlorotoluenes
2C. Chlorophenols
2D. Dyes - Azo (Forming Restricted Amines)
2E. Dyes-Carcionogenic or Equivalent Concern
2F. Dyes-disperse (sensitizing)
2G. Flame Retardants
2H. Glycols
2I. Halogenated Solvents
2J. Organotin Compounds
 
scroll-topTop