Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xừ lý nước thải ao nuôi cá???

Kenko

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hiện nay mình tìm hiểu về xử lý nước thải ao nuôi cá. Nhìn chung, nước thải loại này ô nhiễm chủ yếu là do lượng thức ăn thừa (khoảng 83%) hòa lẫn vào trong nước thành các chất hữu cơ phân huỷ, vậy nên các chỉ tiêu COD, BOD, TSS, tổng Coliform ... đều vượt xa mức cho phép. Bạn nào có kinh nghiệm hoặc bít rõ về vấn đề này thì chia sẻ với mình với. Thanks các pro nhe.
 

Chủ đề mới

Top