Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải xử lý nước thải bằng ozone

save

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải công ty em dùng công nghệ xử lý bằng ozone sau khi xử lý tất cả các chỉ số đều giảm chỉ duy nhất có chỉ số Cl tăng từ 40mg/l lên 160mg/l còn NH4 tăng từ 3.2mg/l lên 19,7mg/l
Các bác giúp em giải thích hộ với ạ. em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.
 

daibangxanh

Well-Known Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải công ty em dùng công nghệ xử lý bằng ozone sau khi xử lý tất cả các chỉ số đều giảm chỉ duy nhất có chỉ số Cl tăng từ 40mg/l lên 160mg/l còn NH4 tăng từ 3.2mg/l lên 19,7mg/l
Các bác giúp em giải thích hộ với ạ. em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.
Cho thêm thông tin đi bạn. Nồng độ đầu vào, công nghệ đang xử lý. Loại nước thải.
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
đúng đó bạn cần cho thêm thông tin thì mới giải quyết được vấn đề

à mà nhân đây minh cũng xin quảng cáo một thút nhỉ,

Ai có công trình xử lý mùi hôi: tại XLNT, mùi hôi tại nhà máy... thì liên lạc giới thiệu cho mình nhe.

sẽ có hậu tạ đó.

xin cảm ơn! SDT 0938127789.
 
Top