Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xử lý nước thải bằng phương pháp fenton

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người ạ. Em đang tìm hiểu phương pháp fenton để xử lý nước thải. Nước thải bên em là nước thải tẩy rửa, pH=12, có hàm lượng dung môi hữu cơ rất cao, hàm lượng dầu cũng rất cao >600, COD>100000 mg/l ,độ màu >2000pt-co. Mọi người cho em hoirlaf, khi xử lý bằng phương pháp fenton nó ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào ạ. Em cảm ơn ạ.
 
Top