Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xử lý nước thải chế biến thủy sản

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang là sv, e đang làm đồ án về xử lý nước thải chế biến thủy sản , có pH = 7,05 ,SS =652 , tổng nito =17,2 , tổng P= 5,47 , Coliform =1,2*10^5. Nước Sau xử lý đạt loại a (theo QCVN 11-2008)

quy trình của e như sau :
nước vào => chắn rác => bể điều hòa=> bể sinh hoc( sử dụng cong nghệ MBBR ) =>bể khử trùng clo=> nước ra

Mong anh chị chỉ dùm e như thế được chưa, cần thêm hay bớt gì không...xin cám ơn mấy anh chị nhiều
 
Top