Xử lý nước thải công nghiệp bị nhiễm mặn

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Mya an

Mầm 2 lá
Bài viết
41
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho mình hỏi với ạ. Nước thải bên mình sau khi xử lý hóa học xong, nồng độ muối vẫn rất cao, COD, amoni chưa đạt tiêu chuẩn. Mình muốn qua hệ thống xử lý Aerotank nữa nhưng vì nồng độ muối quá cao nên không thể cho qua vi sinh được. Các bạn cho mình xin giải pháp với ạ.
+ Giới thiệu cho mình loại vi sinh xử lý đk COD, amoni mà chịu được độ mặn với ạ
+ Cho mình xin giải pháp hoặc phương pháp xử lý độ muối trong nước thải công nghiệp với ạ
Mình xin cảm ơn cả nhà
 

ThuOanh

Mầm xanh
Bài viết
16
Nơi ở
Thành phố Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho mình hỏi với ạ. Nước thải bên mình sau khi xử lý hóa học xong, nồng độ muối vẫn rất cao, COD, amoni chưa đạt tiêu chuẩn. Mình muốn qua hệ thống xử lý Aerotank nữa nhưng vì nồng độ muối quá cao nên không thể cho qua vi sinh được. Các bạn cho mình xin giải pháp với ạ.
+ Giới thiệu cho mình loại vi sinh xử lý đk COD, amoni mà chịu được độ mặn với ạ
+ Cho mình xin giải pháp hoặc phương pháp xử lý độ muối trong nước thải công nghiệp với ạ
Mình xin cảm ơn cả nhà
Dạ độ mặn khoảng bao nhiêu ạ
 
scroll-topTop