Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Xử lý nước thải của giặt tẩy và nước thải sinh hoạt

pvhk51

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người giúp ạ. Em có hệ thống xử lý nước thải của Cụm công nghiệp: Hố gom ->Bể lắng 1 (châm Chlorine để giảm Amoni)-> Bể keo tụ -> Bể lắng 2 ->Bể châm Chlorine.
pH: 8-10 do có cty giặt. trong nước thải Amoni 75-80, hàm lượng Nito cao.
Nước thải sau xử lý COD 150-170, Amoni vượt tiêu chuẩn (đo được 30-35). nước thải ra nặng mùi, màu đục.
Bổ sung thêm vôi vào bể lắng 1 thì nước sau xử lý trong hơn, COD đo dc 140, nhưng hóa chất PAC tăng liều lượng lên gấp đôi.
Ai có cách gì chỉ với
 
Top