Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tư vấn Xử lý nước thải dệt nhuộm

Tuanht

New Member
#1
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Những vấn đề e nên tìm hiểu trước: Quy trình công nghệ, các hướng dẫn vận hành, các máy móc thiết bị, đường ống dẫn nước đi từ bể nào đến bể nào, bơm nào bơm cái gì từ đâu đến đâu, cả về định mức hóa chất sử dụng. Sau khi tìm hiểu thì nghĩ về các sự cố có thể gây ra làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy (ví dụ vi sinh chết hàng loạt, hoặc bơm định lượng không đúng khối lượng...) để sau bạn có cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ thống. Sau có kinh nghiệm thì nhìn nước ở từng bể để đánh giá hiệu quả xử lý (cái này bạn phải thực sự yêu nghề và tâm huyết)
 

Tuanht

New Member
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Những vấn đề e nên tìm hiểu trước: Quy trình công nghệ, các hướng dẫn vận hành, các máy móc thiết bị, đường ống dẫn nước đi từ bể nào đến bể nào, bơm nào bơm cái gì từ đâu đến đâu, cả về định mức hóa chất sử dụng. Sau khi tìm hiểu thì nghĩ về các sự cố có thể gây ra làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy (ví dụ vi sinh chết hàng loạt, hoặc bơm định lượng không đúng khối lượng...) để sau bạn có cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ thống. Sau có kinh nghiệm thì nhìn nước ở từng bể để đánh giá hiệu quả xử lý (cái này bạn phải thực sự yêu nghề và tâm huyết)
Em cam ơn.
 

Tuanht

New Member
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
khi nào có khúc mắc gì bạn hỏi mới có người tư vấn được, còn hiện tại bạn nắm được quy trình của htxlnt dệt nhuộm là ok rồi
Cho mình hỏi ngoài lề chút nữa là: Bạn có thể chỉ cho mình nước thải như thế nào thì chăm poly + hoặc poly - không. Tại mình mới nhận việc mà đồng nghiệp hỏi mình chưa trả lời được. Bạn giúp mình với
 
Top