Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÀU NITO BẰNG FRESH VÀ MARINE ANAMMOX

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại mình đang quan tâm đến lĩnh vực này, cũng như trao đổi với bác Đại Bàng về Anammox, mình muốn mở topic này với mong ước chia sẻ và thu thập những thông tin của anh em xung quanh chủ đề Anammox để xử lý nước thải giàu Ni-tơ.

Anh em nào đã, đang và sẽ vận hành mô hình này thì có thể chia sẻ kinh nghiệm cho anh em chưa biết hoặc đang tìm tòi với nhé.!

Mình đang nghiên cứu về xử lý Anammox bằng " Scalindua Anammox Bacterium" hình thành từ biển. Nếu anh em có quan tâm thì chúng ta cùng trao đổi.
 
Top