Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xử lý nước thải ngành Mía đường!!!!!!(Help me!!!)

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Ah!
Những sự cố thường xảy ra và cách khắc phục chúng!
Do em mới vận hành hệ thống xử lý nước thải nhà máy đường, nên chưa có kinh nghiệm. Lúc đầu chạy khoảng gần 1 tháng thì hệ thống ổn định, nhưng thời gian sau thì bể UASB pH giảm thấp và bể Aeroten bùn trương lên, nước trong bể nhớt.....bùn lắng không được!
Mong ae chia sẻ với!!!!
 
Top