Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xử lý nước thải nhà máy chế biến dược phẩm???

  • Thread starter ptbinh17aprvee
  • Ngày gửi
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người có ai biết về nước thải của nhà máy chế biến dược phẩm không giúp tôi mới? Dây truyền và công nghệ như thế nao...:fish2:
He he, cũng còn tùy thuộc vào đặc điểm của nhà máy dược phẩm đó nữa. Ví dụ như dây chuyền đóng gói viên nén từ nguyên liệu bột thì chả có nước thải công nghiệp gì cả mà chỉ có nước thải sinh hoạt thôi.

Vì sản phẩm và công nghệ trong ngành dược bây giờ rất đa dạng nên người ta thường không nói đến nước thải nhà máy dược phẩm chung chung nữa mà phải nói đến một cơ sở sản xuất với sản phẩm và công nghệ cụ thể. :56:
 
Top