Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xử lý nước thải sinh hoạt cho hoạt động kinh doanh ăn uống????

chinhicp

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bà con ơi!
Số là mình đang cần một số tài liệu về Xử lý nước thải sinh hoạt cho hoạt động kinh doanh ăn uống (bể tự hoại và bể thu dầu mỡ). Có bạn nào có hình vẽ và quy trình hoạt động của nó không? Mình dự định thể tích bể tự hoại sẽ là 6m3 và bể thu dầu mỡ là 2m3. Vậy thì mình sẽ cần bể có kích thước bao nhiêu? và với thể tích như trên, thì nó sẽ xử lý được bao nhiêu nước thải/ ngd.

Nice weekend
 

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bà con ơi!
Số là mình đang cần một số tài liệu về Xử lý nước thải sinh hoạt cho hoạt động kinh doanh ăn uống (bể tự hoại và bể thu dầu mỡ). Có bạn nào có hình vẽ và quy trình hoạt động của nó không? Mình dự định thể tích bể tự hoại sẽ là 6m3 và bể thu dầu mỡ là 2m3. Vậy thì mình sẽ cần bể có kích thước bao nhiêu? và với thể tích như trên, thì nó sẽ xử lý được bao nhiêu nước thải/ ngd.

Nice weekend
Bạn phải đi ngược lại chớ, từ lưu lượng suy ra kích thước bể. Sao bạn lại hỏi ngược lại kì vậy?
 
Top