Ứng dụng Gom Rác GRAC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TÁI SINH HẠT NHỰA CATION VÀ ANION

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chào cả nhà. mọi người ai có kinh nghiệm trong xử lý nước thải tái sinh bình ion với ạ. Bình ion được sử dụng để lọc màu sản phẩm ạ, sản phẩm là mạch nha, nguyên liệu sản xuất là tinh bột sắn, tinh bột gạo.
Bình cation: tái sinh dùng 250 lít HCl + nước.
Bình anion: tái sinh dùng 100 kg NaOH + nước.
vì dốt hóa nên em không biết thành phần nước sau khi tái sinh là cái gì.
Em có thử cho trung hòa -> lắng PAC -> hiếu khí. nhưng chi chạy đến ngày thứ 2 là vi sinh ảnh hưởng ngay.
mong mn giúp đỡ.
 
Top