Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tư vấn Xử lý nước thải

Tuanht

New Member
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Không phải thử, em làm theo, mặc định chuẩn.
Mình làm theo bạn, nhưng mình kiểm tra lại vẫn bị đóng cặn bạn ơi. Sắt bên mình pha theo cách 1 bồn pha 1 bồn chứa, khi pha thì khóa van xuống bồn chứa. Bồn chứa được thổi khí để khuấy trộn liên tục và ống bơm thì cách đáy tầm 15 đến 20 cm.
 
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn có 2 bồn ví dụ A và B. Khi bồn A pha thì mở van để bơm nước của bồn B, đến khi bơm xong bồn B thì lúc đó nước tại bồn A đã ổn định, phần lắng đã lắng xuống dưới đáy rồi. Bơm xong bồn B bạn lại chuyển sang bơm bồn A và lại cho pha ở bồn B. Lặp lại như vậy. Cách pha và sử dụng song song này tốt hơn so với cách bạn đang làm. Chú ý: Pha xong thì ko khuấy ko sục, phần cặn đáy bạn có thể vệ sinh định kỳ căn cứ vào mức độ cặn thực tế phát sinh.
 

Tuanht

New Member
#10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn có 2 bồn ví dụ A và B. Khi bồn A pha thì mở van để bơm nước của bồn B, đến khi bơm xong bồn B thì lúc đó nước tại bồn A đã ổn định, phần lắng đã lắng xuống dưới đáy rồi. Bơm xong bồn B bạn lại chuyển sang bơm bồn A và lại cho pha ở bồn B. Lặp lại như vậy. Cách pha và sử dụng song song này tốt hơn so với cách bạn đang làm. Chú ý: Pha xong thì ko khuấy ko sục, phần cặn đáy bạn có thể vệ sinh định kỳ căn cứ vào mức độ cặn thực tế phát sinh.
Bên mình lúc thiết kế là 1 bồn ở trên pha và 1 bồn ở chưới chứa. Khi pha xong ở trên thì xã xuống bồn dưới. Bồn dưới được thổi khí và bơm đi ra hệ thống. Cứ tuần hoàn như vậy
 

Tuanht

New Member
#11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ai bảo bạn bồn chứa bạn khuấy trộn liên tục? Khuấy thế thì tác dụng của việc lắng cặn xuống đáy ko giải quyết được nhé
À mình hiểu ý bạn rồi. khi thổi khí nó hòa trộn đều cặn nên khi bơm nó hút luôn cặn vô lâu ngày đóng lại trong đường ống cho dù không đặt ống bơm sát đáy bồn đúng không bạn.
 

Tuanht

New Member
#13

Tuanht

New Member
#16
Top