Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xử lý nước

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải đầu vào
NT1 ( nước thải sản xuất )
- Q : 10m3
- BOD : 743 mg/l
- COD : 2122 mg/l
- TSS : 120 mg/l
- dầu mỡ : 98 mg/l
- pH : 8.3

NT2 ( nước thải sinh hoạt )
- Q : 40m3
- BOD : 59 mg/l
- COD : 135 mg/l
- TSS : 22 mg/l
- dầu mỡ : 16 mg/l
- pH : 7.5

Yêu cầu NT ra đạt loại B TCVN


Các bạn cho một số ý kiến về xử lý nhé

NT --> bể điều hòa --> bế yếm khí --> bể hiếu khí --> bể lắng --> khử trùng --> xả thải
 

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
NT sản xuất -> Tách mỡ -> Điều hòa 1 -> Kị khí -> Hiếu khí (trộn chung NT sinh hoạt)
NT sinh hoạt -> Điều hòa 2 -> Hiếu khí -> Khử trùng

Phần Tách mỡ thì mình không biết sử dụng công trình gì? Vì không biết nước thải gì.
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
đây là nước thải ngành điện.
nếu tập trung NT1 và 2 về bể điều hòa để điều để chỉnh các thông số đầu vào và cũng làm pha loãng các thông số như COD, BOD rùi qua các công đoạn xử lý tiếp theo
Có cần thiết sử dụng tách dầu không? Tỷ lệ dầu ở đây cũng ko cao lắm
 

Snow_wolf

Active Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình chưa tính chi tiết về chi phí của 2 phương án, nhưng nhẩm nhẩm thấy Bể kị khí cho 50m3 thì cũng mắc tiền hơn nhiều so với phần Thiết bị thêm + Bể điều hòa 2 + Bể kị khí cho 10m3
Vì bể điều hòa dùng chung thì kích thước chắc cũng phải ngang ngửa 2 bể điêu hòa thôi.
 
H

hoangvu79

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình chưa tính chi tiết về chi phí của 2 phương án, nhưng nhẩm nhẩm thấy Bể kị khí cho 50m3 thì cũng mắc tiền hơn nhiều so với phần Thiết bị thêm + Bể điều hòa 2 + Bể kị khí cho 10m3
Vì bể điều hòa dùng chung thì kích thước chắc cũng phải ngang ngửa 2 bể điêu hòa thôi.
+ NT1& 2: điều hòa -> Xáo trộn nhanh ( Hóa lý) -> Lắng Lamen -> Sinh học -> Lắng 2 ->Khu trùng (Giá thành đầu tư <200tr):surrenders:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Snow_wolf

Active Member
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
mình đang phân vân vì có dầu mỡ trong nước thải, nếu không cần tách dầu và cho qua giai đoạn xử lý sinh học luôn dc ko?
có cần thiết fải tuyển nổi để tách dầu ko?
bài toán ở đây là chi phí thấp và chất lượng nước đảm bảo.
Nếu Loteco chọn phương án trộn chung thì mình nghĩ cũng không cần tách dầu làm gì. Nhẩm sơ là thấy ngay:
Nồng độ dầu mỡ tổng ~ 20 mg/l (khi trộn chung) thì đâu cần quan tâm khi mình xử lý qua 2 bước kị khí và hiếu khí đâu.
 
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải đầu vào
NT1 ( nước thải sản xuất )
- Q : 10m3
- BOD : 743 mg/l
- COD : 2122 mg/l
- TSS : 120 mg/l
- dầu mỡ : 98 mg/l
- pH : 8.3

NT2 ( nước thải sinh hoạt )
- Q : 40m3
- BOD : 59 mg/l
- COD : 135 mg/l
- TSS : 22 mg/l
- dầu mỡ : 16 mg/l
- pH : 7.5

Yêu cầu NT ra đạt loại B TCVN


Các bạn cho một số ý kiến về xử lý nhé

NT --> bể điều hòa --> bế yếm khí --> bể hiếu khí --> bể lắng --> khử trùng --> xả thải
Đối với NT2 thì chỉ cần bố trí một bể lắng cát là ổn, cần gì phải xử lý thêm cho mệt.
Còn đối với NT 1 thì ko thể xử lý sinh học hay nói cách khác là xử lý sinh học không hiệu quả khi BOD5/COD < 0.5. Nên đừng dại mà xử lý sinh học nhé.
Với NT1 bạn có thể bố trí thêm một số quá trình kết tủa, keo tụ hay tuyển nổi trước khi xử lý sinh học (khi tỷ lệ BOD5/COD >0.5). Tuỳ theo nước thải sản xuất để có các quá trình xử lý thích hợp.
 
Top