Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xử lý sinh học hoàn toàn

  • Thread starter maimo
  • Ngày gửi
M

maimo

Guest
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1.Mức độ cần thiết để xử lý sinh học hoàn toàn dựa trên thông số nào vậy ? Hiệu suất khử BOD > 90 % hay là dựa vào thông số chất lượng đầu ra của nước thải ?

2. Đối vơí Aeroten xử lý sinh học hoàn toàn và bể lọc sinh học thì SS đầu vào < 150 mg/l.
Chất lượng đầu vao.BOD = 190 mg/l,
Chất lượng đầu ra là cột B TCVN 5945-2005 có BOD = 50 mg/l
Hiệu suất khử BOD là 74 %.
Vậy mương õy hóa có cần SS vào < 150 mg/l không ?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top