Xử lý SO2 bằng tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền

nightbaron94

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thiết kế tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền hấp thụ khí SO2 trong môi trường không khí dung môi nước biết:

Lưu lượng khí vào tháp: Gy = 3000 m3/h
Nồng độ SO2 vào tháp: yd = 0.03kmol/kmol
Hiệu suất hấp thụ: n = 90%
Lượng dung môi tiêu tốn: Gx = 1.5 Gxmin
Tháp làm việc ở đk: t=25C p=1at

Ai giúp em với ạ, e đang cần gấp lắm lắm ạ :'((
 
scroll-topTop