Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Xử lý thiếu khí (Anoxic).

Snow_wolf

Active Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Trong tính toán các công trình xử lý thiếu khí thì dùng công thức nào để tính các bác nhỉ. Chẳng tìm thấy tài liệu nào mà đọc cả. Chán quá.:007:
Không có sách tiếng Việt thôi bạn. Sách tiếng Anh có đầy.
Bác có thể tham khảo cuốn sách gối đầu giường này: Wastewater engineering - treatment and reuse, Medcalf & Eddy, Mcgrawhill

Không chỉ có tính về thiếu khí mà còn rất nhiều các công trình khác như Hồ sinh học, SBR,... để nitrat hóa, khử nitơ, khử photpho...
 
Top