Xử lý tình huống an toàn số 6

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công việc đang tiến hành thì mất điện, mọi người nghỉ làm việc ngay. Riêng A cho rằng, trước khi ngừng việc phải thực hiện một số động tác để ngừng hẳn máy và phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo máy không hoạt động khi có điện trở lại.

Hỏi:

  • Là An toàn vệ sinh viên (nhân viên phụ trách HSE) anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?
  • Biện pháp xử lý của anh (chị)?
  • Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
 
scroll-topTop