Xử lý tình huống an toàn số 7

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ba (03) công nhân đang dịch chuyển máy xây bắp trong trạng thái còn để dây điện vào ổ cấm.

Hỏi:

  • Qua cách làm trên, là Anh toàn vệ sinh viên (nhân viên phụ trách HSE) anh (chị) thấy có sai sót gì khi công nhân dịch chuyển máy?
  • Biện pháp xử lý của anh (chị)?
  • Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
 
scroll-topTop