Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xử lý tình huống an toàn số 9

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong một lần cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân cho các tổ. Khi đến lượt tổ kho lạnh thì hết quần áo chống lạnh, ủng, thấy vậy thủ kho đã phát quần áo vải, giầy vải thông thường cho công nhân tổ kho lạnh.

Hỏi:

  • Là An toàn vệ sinh viên (nhân viên phụ trách HSE) anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?
  • Biện pháp xử lý của anh (chị)?
  • Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
 
Top