Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xử lý từng loại khí thải

  • Thread starter Thief
  • Ngày gửi
H

Hoa Mặt Trời

Guest
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có 2 hướng để thiết kế 1 hệ thống xử lý khí thải. 1 là theo quá trình( xem xét lựa chọn phương pháp hấp thụ, hấp phụ...thích hợp và quá trình động học); 2 là theo hướng ứng dụng( đã có những hệ thống xử lý được nghiên cứu như SO2 thì thường sử dụng hấp thụ, công nghệ FGD khi SO2 khoảng 2000 ppm...). Bạn có thể xem sách KT xử lý chất thài Nguyễn Văn Phước theo hướng 1 và Ô nhiễm KK và xử lý khí thải- tập 3-Trần Ngọc Chấn theo hướng 2. Các phòng giáo trình của ĐHBK có
 
Top