xử phạt môi trường

haibka

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho mình hỏi, đối với hành vi "Đưa công trình vào sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận .." theo điểm 4b, Điều 8 thì có hai trường hợp xảy ra:
1. Đối với ĐTM được phê duyệt từ 1/7/2007 đến nay thì mình thấy ok vì Luật môi trường 2005 yêu cầu phải báo cáo hoàn thành.
2. Đối với các ĐTM phê duyệt trước 1/7/2007. Luật cũ không yêu cầu nên họ không thực hiện nay phạt thì có vấn đề gì không? có hướng dẫn cụ thể nào về vấn đề này không nhỉ?
Cảm ơn các bạn
 

caobh1977

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
tp Hồ Chí Minh

lehoanghai_tn70

Cỏ 4 lá
Bài viết
75
Nơi ở
Q. Tân Phú
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho mình hỏi, đối với hành vi "Đưa công trình vào sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận .." theo điểm 4b, Điều 8 thì có hai trường hợp xảy ra:
1. Đối với ĐTM được phê duyệt từ 1/7/2007 đến nay thì mình thấy ok vì Luật môi trường 2005 yêu cầu phải báo cáo hoàn thành.
2. Đối với các ĐTM phê duyệt trước 1/7/2007. Luật cũ không yêu cầu nên họ không thực hiện nay phạt thì có vấn đề gì không? có hướng dẫn cụ thể nào về vấn đề này không nhỉ?
Cảm ơn các bạn
mức xử phạt xem trong nghị định 117 bộ tnmt
 
scroll-topTop