Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Ý kiến ý cò

  • Thread starter Mamut
  • Ngày gửi
M

Mamut

Guest
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tớ thấy ý tưởng copy past thì trên mạng thiếu gì, còn ý tưởng do chính chúng ta nghĩ ra và thực hiện mới hay, mà suy nghĩ một ý tưởng đâu phải dễ đâu bạn, đúng ko nè
Đưa ra ý tưởng mới quả không dễ. Nhưng có thể những ý tưởng đã có hoặc thấy ở đâu đó hay thì cũng cứ nên đưa lên để mọi người có thể tham khảo chứ. Chứ đợi ý tưởng mới theo như bạn nói thì trang này bỏ trống mãi mất thô.
 
M

Mamut

Guest
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tớ thấy ý tưởng copy past thì trên mạng thiếu gì, còn ý tưởng do chính chúng ta nghĩ ra và thực hiện mới hay, mà suy nghĩ một ý tưởng đâu phải dễ đâu bạn, đúng ko nè
Đưa ra ý tưởng mới quả không dễ. Nhưng có thể những ý tưởng đã có hoặc thấy ở đâu đó hoặc cả copy từ mạng mà thấy hay thì cũng cứ nên đưa lên để mọi người có thể tham khảo chứ. Chứ đợi ý tưởng mới theo như bạn nói thì trang này bỏ trống mãi mất thôi. :30:
 
#5
M

Mamut

Guest
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình sẽ chọn ra những ý tưởng hay và đưa vào, và sẽ đưa nguồn của ý tưởng để bảo vệ bản quyền tác giả, riêng ý tưởng của web thì chúng ta tôn trọng hơn ở chõ mọi người sẽ đóng góp chung ý tưởng đó, nếu hay chúng ta ứng dụng luôn
Mèo máy nói đúng đấy. Anh em chịu khó đưa ý tưởng vào chuyên mục này đi.:46:
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cuộc thi ý tưởng xanh là cuộc thi offline, bây giờ được đổi thành cuộc thi "sáng tạo vì môi trường" rồi, các bạn có thể tham dự vào cuộc thi với những ý tưởng của mình.Các bạn muốn thảo luận về vấn đề nào thì các bạn có thể đưa lên để mọi người cùng thảo luận.mình cũng có một số ý tưởng,mọi người cùng thảo luận nhé.
 
Top