Yêu cầu pháp luật VN về khí làm lạnh Amonia

hanzo4all

Cây công nghiệp
Bài viết
154
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người, như mọi người đã biết NH3 được xem là một trong những chất tải lạnh thân thiện môi trường do không gây hại tầng ozon (như CFC, HCFC,) hoặc gây hiệu ứng nhà kính (HFC và cả CFC, HCFC). Tuy nhiên phải thừa nhận rằng NH3 là chất có tình độc cao nên Hanzo muốn hỏi xem ở VN mình có yêu cần về an toàn chất tải lạnh như NH3 hay không
Thanks
Hanzo
 
scroll-topTop