Yêu cầu về môi trường đối với chốt kiểm dịch động vật

suturado

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn.
Hiện tại cơ quan mình đang chuẩn bị thành lập 01 chốt kiểm dịch động vật (hướng tới sẽ thành lập Trạm kiểm dịch động vật). Các bạn cho mình hỏi là khi lập chốt kiểm dịch động vật như thế thì những yêu cầu về môi trường đối với chốt bao gồm những gì? Vd: về khoảng cách đảm bảo vệ sinh, thủ tục môi trường đối với chốt,....
Trân trọng cảm ơn tất cả.
 
scroll-topTop