Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Yếu tố tác động tiềm ẩn là gì?

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình nghĩ yếu tố tác động tiềm ẩn là những yếu tố có khả năng tác động đến môi trường nhưng chưa biểu hiện. Bạn cũng có thể xét đến " miền ảnh hưởng" vì ĐTM phải đánh giá về cả không gian lẫn thời gian, có những hoạt động sẽ không tác động trong thời gian tiến hành dự án nhưng sau một thời gian khi dự án đi vào vận hành sẽ gây ra các tác động.
VD: xây dựng một nhà máy sản xuất thực phẩm, khi tiến hành dự án lương nước thải thải ra có thể kiểm soát, nhưng sau một thời gian vận hành thì lượng nước thải ra từ nhà máy không thể kiểm soát và gây ra nhiều hậu quả
 
Top