danghaihoaly

Kỹ sư hóa

Aikido and Karate-do
Nơi ở
Hanoi
Nghề nghiệp
Chuyên viên tư vấn xử lý môi trường

Liên hệ

Yahoo! Messenger
danghaihoaly
Skype
danghaihoaly

Chữ ký

Nguyễn Đăng Hải
Chuyên viên tư vấn xử lý môi trường,

"Hãy chung tay vì một HÀNH TINH XANH!"

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
scroll-topTop